KAVB
 
   


 
                   
 


     

     
       

 

Stasio Ušinsko teatras : [bibliografija] / Sudarė Vida Narščiuvienė // Lėlė ir kaukė. – Vilnius, 1999. – P. 238–239.

1936  
 
Atsidaro Marionečių teatras. – Iliustr. // Literatūros naujienos. – 1936, balandžio 8, p. 6.
Apie atidaromą lėlių teatrą ir jo aktorius.
Atsidaro Marionečių teatras. – Iliustr. // Literatūros naujienos. – 1936, nr.7, p. 6.
Atidaromas lėlių teatras // Lietuvos žinios. – 1936, balandžio 30.
Apie teatro kolektyvą ir repertuarą.
Lietuviškasis lėlių teatras // Lietuvos aidas. – 1936, gegužės 2, p. 6.
Lietuviškasis lėlių teatras // Mūsų rytojus. – 1936, gegužės 8, p. 4.
Apie lėlių teatro vadovą dail. S. Ušinską, režisierius, aktorius ir pirmą spektaklį „Silvestras Dūdelė“.
Lietuviškojo marionečių teatro personažai. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 1936, balandžio 23, p. 3.
Marionečių teatras [1936 m. gegužės 9 d. atidarytas Kaune] // Moksleivis. – 1936, nr. 5, p. 156.
Marionečių teatras pradėjo antrąjį sezoną // Mūsų rytojus. – 1936, lapkričio 6, p. 4.
Miglinas, Simas. Naujieji Marionečių teatro planai // Lietuvos aidas. – 1936, lapkričio 7.
Naujas lėlių teatras Kaune // Lietuvos naujienos. – 1936, liepos 27.
Apie Kaune veikiantį naują lėlių teatrą besidangstantį S. Ušinsko lėlių teatro vardu.
Steigiamas marionečių teatras Kaune // Literatūros naujienos. – 1936, nr.8, p. 2.
 
1937 Į viršų
 
Miglinas, Simas. Vaikų teatro reikalu // Mūsų kraštas. – 1937, kovo 12, p. 8. Apie 1936 m. įsikūrusio lėlių teatro veiklą.
 
1979 Į viršų
 
Lėlių teatrai // Lietuvos teatro raidos bruožai / V. Maknys. – Vilnius, 1979. – P. 151–152.
 
1986 Į viršų
 
Girdzijauskaitė, Audronė. Lietuviškam lėlių teatrui – 50 metų // Teatras. – 1986, nr. 3, p. 9–12.
Apie dail. S. Ušinsko 1936 m. įkurtą marionečių (lėlių) teatrą Kaune.
Mendeika, Petras. Iki plačiųjų vandenų. – Iliustr. // Vakarinės naujienos. – 1986, gegužės 5. Lietuviškojo profesionaliojo lėlių teatro 50-osioms metinėms.
Mendeika, Petras. Marionečių teatras // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1986. – T. 2, p. 695.
Valentukonis J. Taip gimė lėlių teatras Lietuvoje. – Iliustr. // Kauno tiesa. – 1986, gegužės 18, p. 4.
Žalėnienė, Daiva. Marionečių teatrą prisimenant. – Iliustr. // Kultūros barai. – 1986, nr. 5, p. 63–65.
 
1990 Į viršų
 
Lukošius, Balys. Iš lėlių gyvenimo. – Iliustr. // Respublika. – 1990, spalio 19, p. 5; spalio 20, p. 5.
Stasio Ušinsko 120-osioms gimimo metinėms ir lėlių teatro Lietuvoje 50-mečiui.
 
1999 Į viršų
 
Maknys V., Sipaitis V., Mažeikytė O. Profesionalaus lėlių teatro pradžia // Lėlė ir kaukė. – Vilnius, 1999. – P. 108–113.
Prisiminimai apie S. Ušinsko 1936 m. Kaune įkurtą lėlių teatrą.
Ušinskas, Stasys. Lėlių ir maskių teatras // Lėlė ir Kaukė. – Vilnius, 1999. – P. 121–123.
 
2002 Į viršų
 
Marionečių teatras // Lietuvos teatro istorija. – Vilnius, 2002, kn. 2: 1935–1940, p. 277–278.


Spektakliai. Filmai.

Stasio Ušinsko išlikusių pagrindinių darbų lėlių teatrui katalogas / Sudarė Rimas Driežis // Lėlė ir kaukė. – Vilnius, 1999. – P. 124–125.
 
2005 Į viršų
 
Driežis, Rimantas. Stasio Ušinsko knyga „Lėlių ir kaukių teatras“. – Iliustr. – Rec. kn.: Lėlių ir kaukių teatras. Vilnius Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2005 // Literatūra ir menas. – 2005, gruodžio 23, p. 8, 15.
Kušlys, Gintaras. Stasys Ušinskas : novatoriški eksperimentai. – Iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose // Dailė. – nr. 1(45)(2005), p. 93-95.
 
2006 Į viršų
 
Krutulienė, Daiva. Stasys Ušinskas „Lėlių ir kaukių teatras“. – Iliustr. // Lietuvos scena. – 2006, nr. 1, p. 34. Knygos pristatymas.
Vasinauskaitė, Rasa. Apie lėlių ir kaukių teatrą. – Iliustr. // 7 meno dienos. – 2006, sausio 20, p. 3. Profesionalaus lėlių teatro 80-metį pasitinkant.
 
 
Gustaitis, Antanas. „Silvestras Dūdelė“
 
1936 Į viršų
 
Mintaras S.  Ušinsko Marionečių teatras – „Silvestras Dūdelė“ // Židinys. – 1936, nr. 7, p. 71–73. Apie Kauno lėlių teatrą, A. Gustaičio pjesę „Silvestras Dūdelė“ ir dail. S. Ušinsko lėles.
„Silvestras Dūdelė“– marionečių teatro premjera // Lietuvos aidas. – 1936, gegužės 7, p. 3.
 
1939 Į viršų
 
Dailininko S. Ušinsko filmas Bruklyne // Lietuvos žinios. – 1939, rugsėjo 7.
Apie dail. S. Ušinską ir JAV rodytą jo animacinį filmą „Storulio sapnas“.
 
1995 Į viršų
 
Mikalauskas, Vytautas. Iš scenos į ekraną. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 1995, lapkričio 25, p. 21.
Apie vitražistą S. Ušinską ir 1936 m. gegužės 6 d. rodytą spektaklį vaikams „Silvestras Dūdelė“ (lėlės – S. Ušinsko, tekstas pagal knygą „Daktaras Dolitlis“ – A. Gustaičio, muzika – V. Kuprevičiaus).
1938 11 24 „Metropoliten“ kino teatre – animacinio filmo „Storulio sapnas“ premjera.
 
1996 Į viršų
 
Šėmienė A. Daugiau nei po pusės amžiaus vėl bus vaidinamas „Silvestras Dūdelė“. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 1996, gegužės 10, p. 11.
Apie lietuviškojo lėlių teatro kūrimosi istoriją ir S. Ušinsko marionečių teatro spektaklį „Silvestras Dūdelė“.
 
1996 Į viršų
 
Gustaitis, Antanas. Silvestras Dūdelė (eiliuota pasaka teatrui) : [Įž. žodis apie A. Gustaitį V. Vitkausko]. – Portr. //  Lėlė ir kaukė. – Vilnius, 1999. – P. 125–136.
Mikalauskas, Vytautas. Marionečių filmas // Lėlė ir kaukė. – Vilnius, 1999. – P. 119–121.
Mikalauskas, Vytautas. Marionečių filmas // Lėlė ir kaukė. – Vilnius, 1999. – P. 119–121.
Apie pirmąjį lietuvišką animacinį filmą „Storulio sapnas“ (1938 m.).
Profesionalaus lėlių teatro pradžia // Lėlė ir kaukė. – Vilnius, 1999. – P. 108–109.
Apie 1936 m. gegužės 6 d. Kaune, „Metropoliten“ kino teatre, įvykusią S. Ušinsko filmo  „Silvestras Dūdelė“ premjerą.
Silvestras Dūdelė : [Marionečių teatro premjeros programėlė] // Lėlė ir kaukė. – Vilnius, 1999. – P. 88.
Stasio Ušinsko teatras // Lėlė ir kaukė. – Vilnius, 1999. – P. 328–239.
Bibliografijos sąrašas (34 pav.) apie prieškarinio Kauno pirmąjį lėlių teatrą.
 
 
Stasys Ušinskas, apie jį:
 
1965 Į viršų
 
Ušinskas Stasys // Lietuvių enciklopedija. – Bostonas,1965. – T. 2, p. 340–341.
 
1976 Į viršų
 
Ušinskas Stasys // Encyclopedia Lituanica. – Bostonas, 1976. – Vol. 5, p. 566–567.
 
1978 Į viršų
 
Tumėnienė, Nijolė. Stasys Ušinskas. – Vilnius, 1978. – 128 p.
 
1986 Į viršų
 
Purvinaitė R. Ušinskas Stasys //  Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1986. – T. 4
 
1999 Į viršų
 
Lukošius, Balys. Apie kolegą Stasį Ušinską // Lėlė ir kaukė. – Vilnius, 1999. – P. 114–118.
Stasys Ušinskas (1905–1974) – Marionečių teatro įkūrėjas : [portretas] // Lėlė ir kaukė. – Vilnius, 1999. – P. 87.