KAVB
 
   


 
                   
 

2014
Angelas sargas(Guardian Angel)
2014. Medis, h 30. PN
Angelo rūpestėliai(Angel Troubles)
2014. Medis, h 58. PN
Aprimusi siela(The Soul Calmed Down)
2014. Medis, h 52Arija(Aria)
2014. Dažytas medis, h 47
Arija(Aria)
2014. Medis, h 30. PN
Arija – malda(Aria – Prayer)
2014. Medis, h 39. PNAtrask mane(Find Me)
2014. Dažytas medis, h 29
Balto žirgo graudi dalia(The Sad Fate of the White Horse)
2014. Medis, 16x55x27. Perdarytas
Balto žirgo graudi dalia(The Sad Fate of the White Horse)
2014. Dažytas medis, h 68Beširdis protas(Heartless Mind)
2014. Medis, h 33
Būkite laimingi(Be Happy)
2014. Medis, h 28. PN
Čia mano vieta(This is My Place)
2014. Medis, h 43Darganota diena(Rainy Day)
2014. Medis, h 45
Deivė Žemyna(Goddess Žemyna)
2014. Medis, h 37
Dingo žmogus!(A Man is Missing!)
2014. Medis, h 45Diogenas(Diogenes)
2014. Medis, h 42
Eglė žalčių karalienė(Eglė – the Queen of Grass-Snakes)
2014. Medis, h 29. PN
Gailūs takeliai(Sorrowful Paths)
2014. Medis, h 38Gera nuotaika(Good mood)
2014. Dažytas medis, h 32
Gyvenimo smuikelis(Life’s Violin)
2014. Medis, h 31
Gražiame laike – gražioje vietoje(At the Beautiful Time – at the Beautiful Place)
2014. Medis, h 62Į žvaigždes(To the Stars)
2014. Medis, h 53
Ieškantis žmogaus(Searching for Human)
2014. Medis, h 42. PN
Ieškantis žmogaus(Searching for Human)
2014. Medis, h 38Išprotėjęs pasaulis(Crazy World)
2014. Medis, h 38
Karys(Warrior)
2014. Medis, h 38
Kas žingsnis – nuostaba(Every Step a Wonder)
2014. Medis, h 37Klūpanti(The Kneeling One)
2014. Medis, h 28. PN
Klūpanti svajotoja(Kneeling Dreamer)
2014. Bronza, 29x19x13.
Kryptis(Direction)
2014. Medis, h 31Kvaišelio šviesa(Fool’s Light)
2014. Medis, h 37
Laukiu, laukiu(I am Waiting, Waiting)
2014. Medis, h 37
Monologas(Monologue)
2014. Medis, h 26. PNMotulės rauda(Mother Weeping)
2014. Medis, h 30. PN
Nerandu...(I Can’t Find)
2014. Medis, h 75
Nuostabu ir baugu(It is Wonderful and Scary)
2014. Medis, h 42Nusviro nulingavo motulė mano(My Dear Mother Drooped Down, Swayed)
2014. Medis, h 34
O kas toliau?(What’s Next?)
2014. Medis, h 26. PN
Optimistas(Optimist)
2014. Medis, h 41. PNPasaulį girdintis širdimi(Hearing the World by the Heart)
2014. Medis, h 52
Pasitikintis(The Confident One)
2014. Medis, h 48
Paskutinė stotelė(The Last Stop)
2014. Medis, h 40Paskutinis rudens žiedas(Last Autumn Flower)
2014. Medis, h 39. PN
Paslaptingoji(A Mysterious One)
2014. Medis, h 20. PN
Paslaptis(Mystery)
2014. Medis, h 35Paukštis(Bird)
2014. Medis, 18x28x11.
Per aukštai(Too High)
2014. Medis, h 33. PN
Posūkis(The Turn)
2014. Medis, h 36Principingas(The Principled One)
2014. Dažytas medis, h 36. PN
Savam kely(On One’s Way)
2014. Medis, h 45
Senukas nenuorama(Fidgety Old Man)
2014. Medis, h 36Skolingas žemei(Indebted to the Earth)
2014. Medis, h 36
Stichija(Element)
2014. Medis, h 53
Susitaikymas su savimi(Reconciliation with Oneself)
2014. Medis, h 53Sūnaus palaidūno sugrįžimas(The Prodigal Son Returns)
2014. Medis, h 30
Svajos(Dreams)
2014. Dažytas medis, h 60. PN
Šalin!(Go Away!)
2014. Medis, h 35Šaulys(Archer)
2014. Medis, 27x35x10
Šokanti su dūdele(Dancing with a Fife)
2014. Medis, h 50
Šokėja(Dancer)
2014. Medis, h 44Šviesos garbintojas(Worshipper of the Light)
2014. Medis, h 32
Šviesūs protėvių takai(The Bright Paths of Ancestors)
2014. Medis, h 42
Tai aš, gaidaữ(It’s Me, Fellow)
2014. Medis, h 36Taip(Yes)
2014. Medis, h 38. PN
Taip(Yes)
2014. Medis, h 42
Taip(Yes)
2014. Medis, h 65. PNTalpiausia linija – vertikalė(Vertical Line is the Most Spacious One)
2014. Medis, h 51
Talpus pasaulis (D.K.)(Spacious World (D.K.))
2014. Medis, h 38
Verkiantis angelas(Weeping Angel)
2014. Medis, h 33Virpanti tyla(Shivering Light)
2014. Medis, h 52
Žvaigždžių sonata(Sonata of the Stars)
2014. Medis, h 38
Žvaigždžių sonata(Sonata of the Stars)
2014. Medis, h40

  
Dangiška sonata(Sonata of the Heaven)
2014. Dažytas medis, h 38
  
  

Į viršų